Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego. Uczestnikom programu zapewniamy miejsce do pracy, obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe. W programie zapewniamy mentorów, którzy doradzą jak zbudować zespół, opracować strategię rozwoju i zrealizować zaplanowane cele.

 

Do uczestnictwa w programie zapraszamy pomysłodawców do 35. roku życia - autorów innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej.

 

Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci - przedstawiciele biznesu - posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów.

Dla każdego wybranego projektu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 10 miesięcy program inkubacji, którego celem będzie ostateczne przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego.

Po zakończeniu programu inkubacji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji na wejście na rynek.

 

Rekrutację pomysłów rozpoczną trzy platformy realizujące programy akceleracji w następujących miastach: Kielcach, Rzeszowie, Stalowej Woli, Lublinie, Zamościu, Świdniku, Tarnobrzegu, Białymstoku, Olsztynie, Elblągu, Ełku, Suwałkach i Łomży.

 

Platforma TechnoparkBiznesHub

Platforma startowa TechnoparkBiznesHub zjednoczyła siły i doświadczenie ośrodków innowacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, dużych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.