Zadania Preinkubatora

Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz „ukrytych” w nim przyszłych przedsiębiorców. W okresie pre-inkubacji osoba mająca pomysł na zainicjowanie działalności gospodarczej ma czas i możliwości na działania, które pozwolą podjąć decyzję o założeniu firmy w oparciu o szereg racjonalnych przesłanek.
Przedsiębiorcy w czasie współpracy z Preinkubatorem mogą korzystać z pomocy ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp. Mogą również uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Jednym z najważniejszych działań Preinkubatora jest umożliwienie poznania rynku nowego produktu czy usługi. Preinkubator może też przygotować przedsiębiorcę do kontaktu z osobami lub instytucjami oferującymi kapitał, którego brak jest często podstawową barierą przy uruchamianiu własnej firmy. Preinkubator jest miejscem, gdzie swoje pomysły na nowoczesne i innowacyjne firmy wdrażają ludzie młodzi, otwarci i niebojący się ryzyka związanego z prowadzeniem własnego biznesu. Preinkubator pozwala na wstępną weryfikację pomysłu w oparciu o realia rynkowe, bez podejmowania ryzyka związanego z niezależną działalnością gospodarczą.


Podmioty ulokowane w Preinkubatorze mają możliwość przejścia do Inkubatora PPNT - kolejnego obiektu jaki powstał w obrębie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego. Okres przebywania firmy w Preinkubatrze i Inkubatorze jest ograniczony. Z czasem firma powinna być zdolna do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Dla firmy opartej na zaawansowanych technologiach naturalnym krokiem powinno być przeniesienie się do parku naukowo-technologicznego.

 

Schemat "ścieżki od pomysłu do rozwiniętej firmy"

Organizacja i nadzór nad Preinkubatorem Akademickim PPN-T

Jednostką zarządzającą Preinkubatorem Akademickim Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Nadzór merytoryczny nad działalnością Preinkubatora Akademickiego sprawuje Rada Programowa powoływana przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Rada działa w oparciu o Regulamin. 
Regulamin funkcjonowania i inne dokumenty organizacyjne związane z działalnością Preinkubatora po zaopiniowaniu przez Radę Programową zatwierdza Zarząd RARR S.A.