Historia Preinkubatora

Maj 2003 - podpisanie Porozumienia o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Sygnatariuszami Porozumienia był Samorząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszów, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski i Gmina Trzebownisko; w roku 2006 została również włączona Gmina Głogów Małopolski.

Maj 2004 - opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Planu oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Lipiec 2004 - Uchwała Samorządu Województwa Podkarpackiego o przystąpieniu do realizacji projektu utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo - Technoligicznego oraz powierzeniu zarządzania nim Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach SPO WKP, działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Sierpień 2004 - Samorząd Województwa na podstawie umowy zawartej z RARR S.A. działając imieniem swoim oraz Sygnatariuszy Porozumienia w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego użyczył RARR nieruchomości gruntowe, niezbędne w procesie zarządzania PPNT i powierzył RARR zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Luty 2005 - RARR podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu inwestycyjnego p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap I " w ramach SPO WKP, działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Czerwiec 2006 - rozpoczęcie budowy Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Początkowa faza budowy - czerwiec 2006r.

 

Budynek w stanie surowym - październik 2006r.

 

Preinkubator gotowy do przyjęcia pierwszych przedsiębiorców grudzień 2006r.

 

Luty 2007 - podpisanie umowy z Województwem Podkarpackim na realizację projektu „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”.

Luty 2007 - uroczyste otwarcie Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, z udziałem Sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz  przedstawicieli Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego - Dolina Lotnicza, Samorządów Studenckich, Wykonawcy inwestycji i innych zaproszonych gości.