Zasady wynajmu pomieszczeń

Wynajem pomieszczeń w budynku Preinkubatora Akademickiego PPN-T odbywa się na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy wynajmując pomieszczenia korzystają z ulg czynszowych:

  • 40 % zniżki w pierwszym roku działalności,
  • 25% w drugim roku.


Istnieje możliwość korzystania z sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, ekran oraz klimatyzację w wymiarze do 2 godzin bezpłatnie w ciągu każdego tygodnia dla firm ulokowanych w Preinkubatorze. Co więcej do dyspozycji wynajmujących pozostaje zaplecze socjalne: pokój śniadaniowy oraz łazienki.

Działalność gospodarcza w Preinkubatorze prowadzona jest przez okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu do Preinkubatora jest ocena i weryfikacja zgłoszonego pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Aby zgłosić pomysł do Preinkubatora Akademickiego PPN-T należy wypełnić:


Oceny przedsięwzięć dokonują przedstawiciele Rady Programowej Preinkubatora powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Preinkubatora ostateczną decyzję podejmuje Zarząd RARR S.A. Zostaje wówczas podpisana umowa preinkubacji pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Rezydentem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w budynku Preinkubatora Akademickiego.

Skład Rady Programowej Preinkubatora Akademickiego PPN-T:

  • Przewodniczący - Pan Maciej Szalacha - Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
  • Sekretarz - Pani dr Małgorzata Wosiek - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju - Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski;
  • Członek - Pan Mariusz Bednarz - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Członek - Pan dr inż. Rafał Oliwa - Zakład Kompozytów Polimerowych - Politechnika Rzeszowska;
  • Członek - Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;


Rada Programowa Preinkubatora działa w oparciu o Regulamin Rady Programowej Preinkubatora.

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: