Zasady wynajmu pomieszczeń

Wynajem pomieszczeń w budynku Preinkubatora Akademickiego PPN-T odbywa się na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy wynajmując pomieszczenia korzystają z ulg czynszowych:

  • 40 % zniżki w pierwszym roku działalności,
  • 25% w drugim roku.


Istnieje możliwość korzystania z sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, ekran oraz klimatyzację w wymiarze do 2 godzin bezpłatnie w ciągu każdego tygodnia dla firm ulokowanych w Preinkubatorze. Co więcej do dyspozycji wynajmujących pozostaje zaplecze socjalne: pokój śniadaniowy oraz łazienki.

Działalność gospodarcza w Preinkubatorze prowadzona jest przez okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu do Preinkubatora jest ocena i weryfikacja zgłoszonego pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Aby zgłosić pomysł do Preinkubatora Akademickiego PPN-T należy wypełnić:


Oceny przedsięwzięć dokonują przedstawiciele Rady Programowej Inkubatora i Preinkubatora Akademickiego PPNT powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady ostateczną decyzję podejmuje Zarząd RARR S.A. Zostaje wówczas podpisana umowa preinkubacji pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Rezydentem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w budynku Preinkubatora Akademickiego.


Rada Programowa działa w oparciu o Regulamin Rady Programowej Inkubatora i Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: