Usługi informacyjne

Punkt Konsultacyjny
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż 31 grudnia 2013 roku zakończyła realizację projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
W związku z powyższym chcemy powiadomić, iż wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, adres e-mail: gpi@podkarpackie.pl, czynny: pn-pt 8.00 – 15.30. Informujemy jednocześnie, iż od stycznia br. nie będą kontynuowane dyżury Punktu Konsultacyjnego KSU, które dotychczas odbywały się w Ropczycach, Strzyżowie i Sędziszowie Małopolskim. 
Ponadto informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2014 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Punktu Doradczego dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (pok. 112, 114) można skorzystać z odpłatnych usług w zakresie przygotowania biznes planów do projektów finansowanych ze środków UE, funduszu pożyczkowego a także biznes planów pod kredyty/pożyczki wymagane przez banki.