Usługi doradcze

W ramach usług oferowanych przez Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego prowadzone jest doradztwo dla firm mających swoją siedzibę w budynku Preinkubatora Akademickiego PPN-T.
Usługi doradcze obejmują:

  • doradztwo w zakresie finansowo - księgowym,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  • doradztwo w zakresie administracyjno - prawnym,
  • doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu preinkubacji.

 

Kontakt:

DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWO – KSIĘGOWYM
Agata Woźniak – księgowa
awozniak@rarr.rzeszow.pl
Alicja Cieśla - księgowa
aciesla@rarr.rzeszow.pl

POMOC ADMINISTRACYJNO – PRAWNA
Agata Gutowska – radca prawny
agutowska@rarr.rzeszow.pl
tel. 508 233 900

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Jakub Namięta – konsultant
jnamieta@rarr.rzeszow.pl