Konkurs "JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA"

INFORMACJE O KONKURSIE "JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA"Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. począwszy od 2007 r. organizuje konkurs pn.: „JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA”. Jego idea wywodzi się z zrealizowanego przez RARR S.A. projektu  „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”. Wówczas, w 2007 roku przeprowadzono po raz pierwszy konkurs pn.: „Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy”, który w kolejnych dwóch latach organizowano pod nazwą „Junior Innowacji Podkarpacia”.

W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące autorami pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie o charakterze biznesowym, ponadto spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) będące studentami (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych),
b) będące absolwentami (nie dłużej niż 4 lata do momentu zgłoszenia się do Konkursu),
c) będące młodymi pracownikami naukowymi podkarpackich uczelni wyższych (młody pracownik naukowy to osoba, która posiada dyplom magistra, nie ma tytułu doktora, ma do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra).
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie o charakterze biznesowym, spośród zgłoszonych przez Uczestników.
Harmonogram Konkursu:
Etap I:
Ogłoszenie Konkursu.
Ocena nadesłanych pomysłów/zgłoszeń przez Komisję Konkursową.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
Etap II:
Szkolenie z zakresu sporządzania profesjonalnego biznesplanu.
Ocena przygotowanych biznes planów i ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do III etapu przez Komisję Konkursową.
Etap III:
Osobista prezentacja zgłoszonego pomysłu przed Komisją Konkursową.
Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej: www.rarr.rzeszow.pl oraz www.preinkubator.rzeszow.pl.