Enterprise Europe Network dla przedsiębiorstw

Rzeszowska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. realizuje projekt Enterprise Europe Network

 

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów pracujących w instytucjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe itp. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które umożliwiają dzielenie się swoją wiedzą, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz transfer technologii we wszystkich krajach zrzeszonych w sieci.

 

 

Działalność ośrodków opiera się o zasadę „zawsze właściwych drzwi”. Oznacza to, że wszystkie firmy sektora MŚP, które zwrócą się do ośrodka z konkretnym problemem lub zapytaniem, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do potrzeb. Wszystko to odbywa się przy zaangażowaniu konsultantów oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

 

Oferta sieci adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej
  • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie)
  • pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności badawczej

 

Dzięki międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network (EEN) powyższe usługi są  bezpłatne dla podkarpackich firm z sektora MŚP.

 

Zapraszamy na konsultacje !!!

 

Zadzwoń, umów się, przyjedziemy do Ciebie !!!

 

Dane kontaktowe: RARR S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, Centrum Transferu Technologii i Innowacji: pokój 303, 304, tel. (017) 8676 233, (017) 86 76 274 e-mail: een@rarr.rzeszow.pl