Aktualności

WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.28.06.2018

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl w zakładce projektu „Szansa na Sukces” i w zakładce „Aktualności”.

Uwaga!!! Wolne pomieszczenia w Preinkubatorze Akademickim11.06.2018

Ogłaszamy nabór wniosków do Preinkubatora Akademickiego

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.14.05.2018

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rozstrzygnięcie Konkursu Junior Innowacji Podkarpacia 201809.05.2018

W dniu 08.05.2018 r. został przeprowadzony III etap (finałowy) Konkursu Junior Innowacji Podkarpacia 2018 w ramach, którego trzech finalistów zaprezentowało swoje pomysły na przedsięwzięcie biznesowe przed Członkami Komisji Konkursowej, którzy po wysłuchaniu wystąpień Uczestników Konkursu przystąpili do dyskusji oraz oceny w wyniku czego przyznali:

Konkurs Junior Innowacji Podkarpacia 2018 - ocena złożonych biznesplanów przez Członków Komisji Konkursowej30.04.2018

W dniu 30.04.2018 roku Komisja Konkursowa – w siedmioosobowym składzie - zakończyła ocenę ośmiu biznesplanów złożonych w ramach II etapu Konkursu Junior Innowacji Podkarpacia 2018.