RARR ogłasza Konkurs!

UWAGA!!! STUDENCI i ABSLOWENCI (2002 - 2007)
oraz MŁODZI PRACOWNICY NAUKOWI Uczelni Wyższych Podkarpacia
Młodzi przyszli przedsiębiorcy!


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs „Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy”.
Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap - zgłoszenia swojego pomysłu na biznes.
  • II etap - napisanie biznes planu.


I etap -  do 16 listopada 2007 roku osoby zainteresowane przesyłają do RARR S.A. w formie elektronicznej na adres mailowy preinkubator@rarr.rzeszow.pl swoje zgłoszenie - formularz zgłoszeniowy (do pobrania).
10 najlepszych pomysłów zostaje zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
Wyniki zostaną ogłoszone 23 listopada 2007 roku na stronie internetowej Preinkubatora.

II etap - 30 listopada 2007 roku laureaci I etapu konkursu odbywają szkolenie, przygotowujące ich do napisania biznes planu.
Do 4 stycznia 2008 roku w siedzibie Preinkubatora Akademickiego PPNT przy ulicy Poznańskiej 2C w Rzeszowie należy złożyć gotowe biznes plany.


Konkurs prowadzony jest w ramach projektu „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6.
Celem Konkursu jest stymulowanie powstawania przedsiębiorstw opartych na wiedzy, a także promowanie przedsiębiorczości opartej na nowoczesnej technologii oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości Regionu Podkarpacia.


Wykorzystaj swoją szansę!