Targi Innowacji 2007

21 czerwca 2007 r. w Preinkubatorze Akademickim Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Rzeszów, ul. Poznańska 2c odbyły się Targi Innowacji.
Ideą targów było zapoznanie przedstawicieli uczelni wyższych Podkarpacia - naukowców, absolwentów i studentów z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi oraz bezpośrednia wymiana doświadczeń w zakresie innowacji, nowych technologii pomiędzy przedsiębiorcami a sferą naukowo-badawczą.
Wiele firm zaprezentowało oferty pracy skierowane do absolwentów i studentów uczelni wyższych.
Targi Innowacji zostały zorganizowane przez Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym „Aeropilis” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.