Konferencja Inuguracyjna

28 luty 2007 - uroczyste otwarcie Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i konferencja inauguracyjna.

Uroczystości odbyły się z udziałem sygnatariuszy porozumienia w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego: przedstawicieli Urzędu Administracji Państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego oraz władz uczelni wyższych: Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto w uroczytym otwarciu Preinkubatora i konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego - Dolina Lotnicza, władz uczelni wyższych z całego regionu Podkarpacia, samorządów studenckich, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wykonawcy inwestycji i inni zaproszeni goście.

Podczas konferencji inaugurującej swoje wystąpienia prezentowali zaproszeni goscie i przedstwiciele Reszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

  • Teresa Pasterz - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  -  „Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Preinkubator Akademicki jako instrument wzmacniania konkurencyjności Województwa Podkarpackiego” . Pezentacja
  • Marek Bujny - Wiceprezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA  -„Dolina lotnicza osią innowacyjności na Podkarpaciu” Pezentacja.
  • Andrzej Szortyka-Kierownik Centrum Zarządzania PPNT, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego -  Prezentacja projektu – „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” i przedstawienie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora . Pezentacja
  • Jerzy Bajorek - Dyrektor , Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu "Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce Inkubatorów Przedsiębiorczości  IN-MARR w Mielcu ”. Pezentacja
  • dr Marek Kiczek -Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym,Politechnika Rzeszowska -„Potrzeby uczelni wyższych na Podkarpaciu w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości” . Pezentacja
  • dr Grzegorz Budzik-Katedra Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska -„Doświadczenia Politechniki Rzeszowskiej w zakresie współpracy z przemysłem na Podkarpaciu” .Pezentacja
  • Grzegorz Lesiak -Dyrektor, Firma ELMAK Ltd. -"Innowacyjny Transfer Technologii w firmie ELMAK ". Pezentacja