WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są mieszkańcami woj. podkarpackiego do udziału w projekcie "Szansa na sukces", realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferujemy m.in. szkolenia zawodowe wraz z stypendiami za uczestnictwo i półroczne płatne staże
w wysokości 1850 zł brutto miesięcznie. 

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie  www.rarr.rzeszow.pl  w zakładce projektu „Szansa na Sukces”  i w zakładce „Aktualności”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA POBRAĆ I WYPEŁNIĆ W BIURZE PROJEKTU.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.preinkubator.rzeszow.pl/projekty/aktualne-projekty/szansa-na-sukces

Biuro projektu:

Preinkubator Akademicki PPNT

ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów

tel. 17 850 42 99, 17 850 42 98

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa:

VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.