Aktualności

UWAGA!!! Wolne pomieszczenie w Preinkubatorze Akademickim23.02.2018

Ogłaszamy nabór zgłoszeń do Preinkubatora Akademickiego PPN-T .

Enterprise Europe Network dla przedsiębiorstw23.02.2018

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów pracujących w instytucjach otoczenia biznesu, wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, uczelnie wyższe itp. Ośrodki Enterprise Europe Network powiązane są ogromnymi bazami danych, które...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.16.02.2018

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

TVP3 Rzeszów o konkursie Junior Innowacji Podkarpacia16.02.2018

W Aktualnościach TVP3 Rzeszów został wyemitowany materiał nt. konkursu Junior Innowacji Podkarpacia.

Radio VIA o konkursie Junior Innowacji Podkarpacia 201806.02.2018

Tegoroczna edycja konkursu Junior Innowacji Podkarpacia cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Mamy nadzieję, że to przełoży się na dużą ilość formularzy zgłoszeniowych, które będą zawierać świetne pomysły biznesowe.