Czym jest Preinkubator

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.
 
Baza materialna Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:
• budynek Preinkubatora - zlokalizowany na terenie Kampusu Politechniki Rzeszowskiej, na działce  o powierzchni ok. 27 arów,
• powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 050 m², powierzchnia użytkowa 997 m²,
• 14 pomieszczeń wewnątrz budynku - zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno – usługowe, 3 pokoje biurowe, sieć komputerowa).

Misja Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Misja Preinkubatora Akademickiego PPN-T

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Preinkubator ma oferować kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:
• stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
• zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
• wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
• budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
• przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
• koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
• koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Prev Next

Warsztaty pn. "Przedsiębiorczość w pigułce"

14.03.2019
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach pn....

Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE zaprasza do składania formularzy aplikacyjnych.

15.01.2019
Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych.

Uwaga!!! Wolne pomieszczenia w Preinkubatorze Akademickim

06.08.2018
Ogłaszamy nabór wniosków do Preinkubatora Akademickiego

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II.

03.08.2018
Informujemy że rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" prowadzona od 29.06.2018...

Beneficjenci Preinkubatora

Obecnie w Preinkubatorze Akademickim PPN-T działa:

  • 11 firm
  • 1 laboratorium.
Prev Next

Dokumenty do pobrania

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty:

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: