Czym jest Preinkubator

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.
 
Baza materialna Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:
• budynek Preinkubatora - zlokalizowany na terenie Kampusu Politechniki Rzeszowskiej, na działce  o powierzchni ok. 27 arów,
• powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 050 m², powierzchnia użytkowa 997 m²,
• 14 pomieszczeń wewnątrz budynku - zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno – usługowe, 3 pokoje biurowe, sieć komputerowa).

Misja Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Misja Preinkubatora Akademickiego PPN-T

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Preinkubator ma oferować kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:
• stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
• zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
• wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
• budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
• przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
• koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
• koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Prev Next

Zapraszamy na kolejne Śniadanie Biznesowe

29.06.2017
W środę, 5 lipca 2017r. w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce odbędzie się śniadanie biznesowe.

Kolejne spółki wyinkubowane przez RARR S.A. otrzymują dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

28.06.2017
Mamy zaszczyt poinformować Państwa o kolejnych spółkach, które po pozytywnym zakończeniu procesu...

Startup ChallengeRocket wyinkubowany przez RARR S.A. zwycięża drugą edycję konkursu ABSL Start-Up Challenge!

19.06.2017
Przedstawiciele największych światowych korporacji wyłonili zwycięzcę drugiej edycji konkursu ABSL...

To już ósme Śniadanie Startupowe zrealizowane w ramach projektu Platforma startowa "TechnoparkBiznesHub".

29.03.2017
Celem Śniadania startupowego, które odbyło się w piątek, 29 marca w Inkubatorze Technologicznym 4...

Beneficjenci Preinkubatora

Obecnie w Preinkubatorze Akademickim PPN-T działa:

  • 14 firm,
  • 1 laboratorium.
Prev Next

Dokumenty do pobrania

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty:

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: